Kommunal- og Regionsrådsvalg 21

Kommunalvalget 2021

Mathilde Hjort Bressum i Aarhus byråd

 

Jeg drømmer om at være de unges liberale talerør i byrådet, hvor mit fokus vil ligge på at sætte det enkelte menneske først og sikre de bedst mulige betingelser for erhvervslivet i Aarhus.

 

Herudover vil jeg særligt fokusere på:

 

🌳AARHUS, SOM GÅR FORREST I DEN GRØNNE OMSTILLING
Klima og miljø er de vigtigste punkter på den politiske dagsorden i dag. Derfor skal vi i takt med at vores kommune vokser passe på vores grundvand, vores natur samt værne om vores biodiversitet. Aarhus skal være den kommune, som går forrest, når det gælder den grønne omstilling.

 

🎓AARHUS SOM DANMARKS BEDSTE STUDIE OG ERHVERVSBY
Jeg vil kæmpe for de bedste uddannelses- og boligvilkår for studerende, samt sikringen af erhvervslivets betingelser, så der også er et fedt job i Aarhus til de studerende både under og efter endt uddannelse.

 

🚶🏻HJÆLP TIL DE ENSOMME UNGE I AARHUS
Ensomhed er et stort tabu og desværre også noget, som rigtig mange unge mennesker lider under. Derfor går jeg til valg på at mindske antallet af ensomme unge ved hjælp af målrettet indsats og øget opmærksomhed på området.

 

Så hvis du ønsker et fremtidigt stærkt Aarhus med gode muligheder for bolig og studie, men også job, når du som ung er færdig med at uddanne dig, så håber jeg, at du vil støtte mig i min valgkamp i 2021. Du kan følge med på min Facebookside her: https://www.facebook.com/StemMathilde

Regionsrådsvalget 2021

Morten Møller Sørensen i Regionsrådet 

Jeg hedder Morten Møller Sørensen. Jeg er 25 år gammel og bor til dagligt i Århus, hvor jeg læser HA (jur.). Dog stammer jeg originalt fra det vestjyske!

Jeg er regionsrådskandidat i Midtjylland. Der skal nemlig et ungt og liberalt præg på vores allesammen Midtjylland. Vi skal have fokus på vores psykiatri. I mange år har psykiatrien været underbemandet og der har været en uacceptabel lang venteliste. Det skal vi gøre op med!

Vi skal kæmpe for den grønne omstilling såvel i Århus som i Tarm. Hvis ruterne giver mening – så skal vi have flere el-busser i hele region Midtjylland. Det er oplagt – det vil både give en gevinst på CO2-regnskabet samt give fokus på Midtjylland. Vi skal være den grønneste region i Danmark og dermed verden.

Alle behandlinger er forskellige. Ingen sygdomsforløb minder om hinanden. Derfor skal sundhedsvæsenet også være sådan. Vi skal altid have fokus på individet – og ikke det kollektive. Jeg ønsker et sundhedsvæsen, som taler til patienterne i øjenhøjde, som er mere tilgængelig og som altid sætter patienten først.