Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Venstres Ungdom Århus 2023

af | dec 28, 2022

Kære medlem af VU Århus,

Et nyt år står for døren og dermed er det blevet tid til at indkalde til VU Århus’ ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes fredag d.13. januar 2023 kl.19 i VU Århus lokalerne på Rosenkrantzgade 31 1.tv, 8000 Århus C.

Nedenfor ses dagsorden for den ordinære generalforsamling. Under punkt 7 ”valg” er oplistet hvilke
bestyrelsesmedlemmer som ønsker at genopstille.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1) Valg af dirigent, referent og to stemmetællere
2) Organisatorisk og politisk beretning ved formanden
3) Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren og godkendelse heraf
4) Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
5) Fastlæggelse af kontingent
6) Vedtagelse af arbejdsprogram og økonomihåndbog
7) Valg:
– Formand
Kathrine Øster (genopstiller)
– Formand for politisk udvalg
Carl Wengel Grauballe (genopstiller)
– Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Søren Ulka (genopstiller)
Emil Martin Damgaard Christensen (genopstiller)
Clara Overgaard Christensen (genopstiller)
Laurits Nyholm Andersen (genopstiller)
Mads Juul (genopstiller)
Anna Malu Winther (genopstiller)
Anders Byskov Kloster (genopstiller ikke)
– Valg af suppleanter
Marie Louise Isaksen (genopstiller)
Lasse Voldby Langkilde (genopstiller)
– Valg af revisorer og suppleanter
– Valg af repræsentant til backinggruppen
8) Eventuelt
På VU Århus’ facebookside er begivenheden ”Ordinær Generalforsamling” til at finde. Her vil der komme
yderligere informationer om aftenens forløb.