Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

af | maj 9, 2017

Alle medlemmer indkaldes hermed til VU Århus’ ekstraordinære generalforsamling 2017.

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted fredag d. 26. maj klokken 19.00 i VU Århus’ lokaler (Rosenkrantzgade 31, 1. tv., 8000 Aarhus C).

Jeg skal gøre opmærksom på, at indkomne forslag til behandling på den ekstraordinære generalforsamling skal være undertegnede i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Efter det formelle program er overstået, vil foreningen naturligvis være vært for en fest i bedste VU Århus-stil.

Jeg glæder mig til at se jer til en aften i vores fantastiske forenings tegn!

Dagsorden:

• Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
• Den afgående formands beretning.
• Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
• Valg:
• Valg af formand.
• Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
• Valg af suppleanter.
• Eventuelt.

Med venlig hilsen
Jakob Kromann
Formand VU Århus