Indkaldelse til ordinær generalforsamling

af | jan 11, 2017

Alle medlemmer indkaldes hermed til VU Århus’ ordinære generalforsamling 2017.

Den ordinære generalforsamling finder sted fredag d. 27. januar klokken 19.00, i VU Århus’ lokaler (Rosenkrantzgade 31, 1. tv., 8000 Aarhus C).

Jeg skal gøre opmærksom på, at indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være undertegnede i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Efter det formelle program er overstået, vil foreningen naturligvis være vært for en fest i bedste VU Århus-stil.

Jeg glæder mig til at se jer til en aften i vores fantastiske forenings tegn!

Dagsorden:
• Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
• Formanden aflægger organisatorisk og politisk beretning.
• Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
• Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
• Fastlæggelse af kontingent.
• Vedtagelse af arbejdsprogram og økonomihåndbog.
• Valg:
• a) Valg af formand.
• b) Valg af formand for politisk udvalg
• c) Valg af øvrige bestyrelse og suppleanter.
• d) Valg af revisorer og suppleanter.
• e) Valg af repræsentant til backinggruppen.
• f) Valg af byrådskandidat til KV17.
• Eventuelt.

Med venlig hilsen
Jakob Kromann
Formand VU Århus