Til regeringen: Her er de liberale løsninger

af | sep 17, 2015

Efter en intens valgkamp og en tiltrængt sommerferie starter en ny sæson for de politiske ungdomsforeninger. Dette inkluderer også os i Venstres Ungdom Århus. Vores moderparti, Venstre, har nøglerne til Statsministeriet, og vi forventer stærke, liberale resultater på bundlinjen. Derfor kommer vi med en række konkrete bud på, hvor regeringen skal gøre en forskel for den enkelte dansker – både som studerende, patient og almindelig borger med fokus på egen sikkerhed.

Et pointsystem for den studerende
Vi – som studerende – er bevidste om de privilegier, vi modtager, i det danske uddannelsessystem i form af skattefinansieret uddannelse og SU. Af den grund er vi også udmærket klar over, at det ikke skal være på samfundets bekostning, hvis vi vælger at bruge længere tid end normeret på vores uddannelse. Når det er sagt, skal der heller ikke lægges skjul på, at vi ikke mener, fremdriftsreformen er den rette løsning. Eftersom Uddannelses- og Forskningsministeren, Esben Lunde Larsen, har erklæret, at han vil kigge på den som noget af det første, vil vi komme med et liberalt alternativ.
Fremdriftsreformen medfører uden tvivl, at muligheden for studierelevant arbejde og praktik forringes. Det vil i sidste ende medføre færre, praktiske kompetencer til erhvervslivet, hvilket adskillige erhvervsledere prioriterer højt.
Vi mener derfor, at reformen skal ændres radikalt og i en mere liberal retning. Ansvaret for den enkeltes uddannelse skal rykkes fra staten og over til den enkelte studerende, dog uden at det bliver på bekostning af statens budgetter. Vi mener, at en ny fremdriftsreform skal medføre, at man får SU efter sin studieaktivitet (ECTS-point). Eftersom 30 ECTS-point svarer til et fuldtidsstudie, kan man derfor vælge at tage 20 ECTS-point kombineret med studiejob, instruktorstilling, studielån eller noget helt fjerde mod kun at modtage 2/3-dele af sin SU. Fordelene herved er, at de studerende både får uddannelse og erhvervserfaring, mens de stadig bidrager til samfundet.

Kompromisløs verdensklasse for enhver pris?
Vi ønsker et sundhedssystem, hvor patienten kommer før systemet, og ikke omvendt. Problemet er bare, at det langtfra er realiteten.
Medicinpriserne er stigende. Region Midtjylland alene skal spare 699 mio. kr. over de næste 4 år, og de er nødsaget til et ansættelsesstop. Ydermere forventes det, at de årlige udgifter på næsten 7 mia. kr. til medicin er fordoblet om 5 år. En stor del af regeringens pengepulje til sundhedsvæsenet bliver således slugt af de stigende medicinpriser. Men hvis vi ikke har personale til at pleje patienterne, hvilken værdi står vi så tilbage med?
Når de enkelte præparater skal vurderes, så er det RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) og KRIS (KoordineringsRådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin), der står for det. De kun må tage stilling til medicinens effekt – prisen er slet ikke med i anskuelserne. Det kan være et problem, fordi effekten ikke altid lever op til prisen. Må en behandling altid koste, hvad den koste vil?
Vores politikere ønsker at bevare den danske verdensklasse i sundhedsvæsenet. Det gør vi også. Men det skal ikke være for enhver pris. Politikerne er tilsyneladende nervøse for at presse medicinalfirmaerne til at sænke de høje medicinpriser – medicinalfirmaerne er vigtigere for Danmark, end Danmark er for dem. Og politikerne ønsker ikke en situation, hvor medicinen skal vurderes på effektivitet i forhold til pris. De vil bevare den kompromisløse, danske verdensklasse i sundhedsvæsenet.
Som borgere kan vi kun efterspørge, at vore politikere påtager sig ansvarets åg og går i forhandling med medicinalindustrien. Det er et vigtigt skridt mod, at vi kan få et sundhedssystem, hvor patienten kommer før systemet og ikke omvendt.

Uforståelige besparelser i Forsvaret
Det er dybt uacceptabelt, at det danske forsvarsbudget skrumper år efter år. Det betyder, at Danmark ikke længere er i en situation, hvor vi tilnærmelsesvis kan beskytte vores eget territorium. Danmarks forsvarsbudget ligger og roder rundt nede omkring 1,2% af BNP på trods af, at vi har lovet NATO at afsætte 2% af BNP til Forsvaret. Som liberale mener vi, at statens måske allervigtigste opgave er at sikre nationens eksterne sikkerhed. Nedenfor giver vi et par konkrete bud på, hvor finansieringen til et øget forsvarsbudget kan findes.
Et sted, man kan finde flere milliarder, er på udviklingsbistanden. Venstre ønsker selv at skære 2,5 mia. kr., men vi kan sagtens være meget mere ambitiøse. Danmark bruger i dag 17 mia. kr. på udviklingsbistanden, så der er nok at tage af, selvom noget af det også går til nødhjælp, som vi ikke ønsker at skære i. Utallige, økonomiske studier viser bare, at udviklingsbistanden ikke virker. Den har simpelthen ingen effekt på et ulands økonomiske vækst og velstandsniveau. Den ”vækstfremmende” ulandsbistand skal derfor afskaffes helt.
Man kan desuden spare på uddannelsesområdet. Om den præcise besparelse på 8,7 milliarder, Venstre for nylig har lagt op til, er berettiget, lader vi stå ubesvaret hen. Vi opfordrer dog vores moderparti til at holde Lars Løkke Rasmussens kontante ord fra valgkampen: drop SU’en for hjemmeboende. For langt de fleste elever, der tager en ungdomsuddannelse og samtidig bor hjemme, er SU’en ikke livsnødvendig. Og for den gruppe skal SU’en fjernes. Og hvilket signal sender det til de unge, der skal tegne fremtidens arbejdsmarked, at man kan få ubetingede, månedlige lommepenge fra staten? Hvorfor ikke signalere, at man skal yde for at nyde?

Så kære moderparti, find jeres liberale værdier frem og gennemfør de nødvendige reformer, der gavner den enkelte dansker!